$17.99

Ốc móng tay nướng mỡ hành là một trong những hải sản được ưa chuộng nhất tại Four Guys Seafood.