$17.99

Sò lông nướng mỡ hành là món ăn vặt quen thuộc và món lai rai được xuất hiện thường xuyên.